Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació acadèmica general

Aquests estudis de Màster tenen com a objectiu la formació de professionals i investigadors/es per gestionar la innovació i el desenvolupament tecnològic en la pràctica professional des de llocs de lideratge amb una elevada capacitat per treballar en els sectors industrials: Tèxtil, Paperer i Gràfic. Així mateix capacita per a la funció directiva d’equips multidisciplinaris, especialment en l’àmbit de les empreses industrials..
En el cas d'aquest màster, no s'estableixen requisits específics per a l'admissió.

Criteris de valoració de mèrits i selecció.
Els criteris de valoració de mèrits i de selecció de candidats, juntament amb la ponderació de cada un d'ells, i que tindrà en compte la Comissió Acadèmica de Màster són:
 • Titulació (adequació de la titulació d'origen a l'àmbit del màster): 50%
 • Expedient acadèmic obtingut en els estudis realitzats amb anterioritat: 25%
 • Adequació de la seva possible experiència professional als objectius dels estudis del màster proposat: 15%.
 • Motivació personal i dedicació als estudis: 10%
En cas que es rebés una sol·licitud d'accés des d'alguna titulació que no estigui en el perfil recomanat, el nombre de crèdits a cursar com a complements formatius en aquests casos seria entre un mínim de 15 ECTS i un màxim de 30 ECTS. Aquests crèdits es cursarien de forma paral·lela al màster durant el primer o segon quadrimestre. Les assignatures a cursar serien del Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil de la ESEIAAT a la UPC.
Els complements formatius es definirien després de realitzar una anàlisi detallada i individual de l'expedient acadèmic del sol·licitant i identificar les seves mancances formatives.
Els estudiants que es titulin adquiriran totes les competències i habilitats necessàries per al correcte desenvolupament d’activitats professionals, tant en l’àmbit de l’enginyeria tèxtil com en l’àmbit de la enginyeria paperera-gràfica. El present Màster contempla la doble orientació: professional i de recerca, i aposta per la formació en les tecnologies pròpies d'R + D + I en el més alt nivell i amb criteris d'excel·lència dins dels àmbits de les Enginyeries Tèxtil i Paperera i Gràfica , i abasta les necessitats de formació per a la recerca i la innovació per a tota la cadena de producció i disseny de productes tèxtils i paperers.
Aquest màster està dirigit a graduats/des del grau de referència - Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil - així com a:
 • Estudiants amb un Grau en Enginyeria en l'àmbit industrial.
 • Estudiants amb un Grau en Enginyeries: Forestal, del Medi Natural, Alimentària, Ciència Agronòmica, Agroambiental, Física, Agrícola o equivalents.
 • Estudiants amb una Enginyeria Industrial.
 • Estudiants amb una Enginyeria de Muntanya, Agrònom o equivalents.
 • Estudiants amb un Grau en Química, Física, Biologia, Biotecnologia, Bioquímica, Ciències Ambientals o equivalents.
 • Estudiants amb una llicenciatura en Química, Física, Biologia, Ciències Ambientals o equivalents.
 • Estudiants amb una Enginyeria Tècnica de l'àmbit industrial.
 • Estudiants amb una Enginyeria Tècnica Forestal, Agrícola o equivalents
Totes aquestes titulacions proporcionen accés directe al màster, sense necessitat de cursar complements de formació. Altres opcions seran considerades per l'òrgan responsable del màster (CAM), que analitzarà els expedients dels candidats amb la finalitat de determinar el seu accés i, si és el cas, els complements formatius a cursar per l'estudiant i la seva programació.
 • Coordinador acadèmic: Sotsdirecció de política i innovació acadèmica
 • Tipus de títol: Màster Universitari Oficial
 • Durada i càrrega lectiva. 1.5 anys, 90 crèdits ECTS (60 crèdits ECTS/any acadèmic)
L'enginyer/a tèxtil i paperer pot treballar en aquests sectors industrials i també a empreses d'una altra naturalesa, gràcies a què els estudis que ha cursat li han conferit una visió global i amplia dels problemes i una bona preparació per solucionar problemes de tipus organitzatiu.

La formació de l’Enginyer/a tèxtil i paperer consta d'una base científica sòlida i del coneixement de les tecnologies del sector més importants. Proporciona una formació d’alt nivell per organitzar i dirigir empreses tèxtils i papereres.

S’ofereix una formació d’alt nivell en les noves àrees tecnològiques dels sectors: tèxtil i paperer i gràfic. Els titulats formats seran excel·lents gestors de la tecnologia i tindran un perfil tècnic que els permetrà exercir diverses funcions dins del sistema industrial (per exemple, producció, qualitat, disseny, gestió, direcció, etc..) en diversos sectors (tèxtil, paperer, gràfic, manipulació, transformació, químic, biotecnològic, subministradors d'equips, enginyeries, consultors tecnològics, etc..). També podran enfocar la seva carrera professional cap al món de la investigació fent el doctorat, per així incorporar-se als departaments I+D+i dels sectors indicats anteriorment.